Theo nhận định từ UBND TPHCM, hiện nay TPHCM đang có một nguồn tài nguyên chất xám của đội ngũ khoa học công nghệ trong và ngoài nước rất quý giá, và với một cơ chế chính sách phù hợp, có thể thu hút được nhiều hơn sự đóng góp của nguồn tiềm năng này cho sự phát triển của thành phố