ND - Ngày 15-4 tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (2006-2008).