(VOV) - Theo đánh giá của các địa phương được chọn xây dựng thí điểm, Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010. Đến dự có ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới; ông Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các Bộ, ngành trung ương, các địa phương thực hiện chương trình thí điểm. Báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo cho biết: 6 tháng đầu năm nay, 11 xã của Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới đã phê duyệt xong quy hoạch chung; 4 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết. Đến nay có hơn 200 hạng mục công trình được triển khai tại các xã thí điểm, trong đó có gần 100 hạng mục đã hoàn thành. Các công trình được chú trọng nâng cấp là giao thông, hệ thống điện lưới, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Về tổ chức sản xuất, hiện mỗi xã đã có từ 2 -3 dự án, điểm trình diễn về sản xuất nông nghiệp, gắn đào tạo nghề cho nông dân với phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để chuyển dịch cơ cấu lao động. Đến nay, 11 xã thí điểm đã có số vốn lũy kế gần 500 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với năm 2009. Theo đánh giá của các địa phương được chọn xây dựng thí điểm, Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Ông Bùi Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - một trong 11 xã được chọn làm điểm cho biết: “Khi được chọn làm xã thí điểm nông thôn mới, nhân dân rất phấn khởi, ủng hộ và tích cực tham gia các công trình. Chúng tôi là xã đại diện cho vùng Đông Nam bộ (chuyên canh cây công nghiệp), nên việc tổ chức này, chúng tôi phải tận dụng cho phát triển cây công nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Và điều quan trong nữa là làm thay đổi tư duy của người dân”. Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2010 Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới cũng còn những hạn chế, đó là việc chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, thiếu chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhiều bộ ngành chưa sát sao trong việc chỉ đạo. Vốn ngân sách địa phương và vốn ưu tiên của các chương trình mục tiêu quốc gia cho các xã điểm còn chậm Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trương Tấn Sang khẳng định, từ thực tiễn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm đã rút ra nhiều kinh nghiệm tốt về biện pháp, cách làm, cơ chế huy động các nguồn lực và công tác tổ chức. Những kinh nghiệm này đã kịp thời được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành tổng kết, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, nhân rộng Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm, ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường công tác quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trong nhân dân về yêu cầu mục tiêu của chương trình; quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm “dân biết, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”. Coi trọng vai trò làm chủ của người dân trong tất cả các nội dung. Tiếp tục huy động các nguồn lực tại chỗ của nhân dân, các doanh nghiệp và vốn tín dụng cho các chương trình./. Nguyễn Huy Nam