Quang cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 08/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các thành viên BCĐ, thành viên tổ chuyên viên giúp việc BCĐ nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch UBND 22 xã được chọn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Tỉnh Kon Tum có 81 xã được chọn để thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó có 22 xã điểm. Trong 22 xã điểm có 03 xã là xã Đoàn Kết - TP Kon Tum, Hà Mòn - huyện Đăk Hà và Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy được chọn để BCĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo điểm.

Đối với 22 xã điểm: đã có 03 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM là Đăk Mar, Hà Mòn (Đăk Hà), Đoàn Kết (tp Kon Tum); 19 xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch để phê duyệt trong tháng 07/2011. Đến thời điểm hiện nay chưa có xã nào hoàn thành việc lập đề án xây dựng NTM cấp xã theo quy trình. Để triển khai thực hiện kịp thời, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác lập Đề án đi đôi với việc lập Đồ án quy hoạch. Tuy nhiên theo báo cáo của các địa phương thì dự kiến thời gian hoàn thành Đề án của các xã sẽ sau thời gian hoàn thành quy hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này. Một số xã cơ bản hoàn thành Đề án đang trình xin ý kiến, thẩm định phê duyệt là Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La (Đăk Hà); Đăk Kroong, Đăk Môn (Đăk Glei); Sa Sơn, Sa Nghĩa (Sa Thầy); Măng Cành, Pờ Ê (Kon Plông); Đăk Rơ Ông, Ngọc Lây (Tu Mơ Rông).

Đối với 59 xã còn lại: đã có 02 xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đang hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch để phê duyệt quy hoạch, các xã còn lại đang tập trung quy hoạch. Dự kiến đề án sẽ hoàn thành và đưa vào thực hiện trong năm 2011.

Tin, ảnh:Dương Nương