Sáng 27-8, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ biển (DQTV). Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, các lực lượng, các ngành, địa phương ven biển của tỉnh cần tập trung rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, lao động hoạt động trên biển để tiếp tục phát triển lực lượng DQTV biển lớn mạnh trên khắp các địa bàn ven biển.

Những dân quân tự vệ biển huyện Đông Hòa (Phú Yên) bắn giỏi trong huấn luyện dân quân biển năm 2013.

Lực lượng dân quân biển tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2012, đến nay quân số chiếm 1,9% so với tổng số lao động trên biển hoạt động theo 4 tổ đội, đánh bắt trên các vùng ngư trường: tuyến khơi, tuyến lộng, tuyến bờ.

Sau khi thành lập, lực lượng dân quân biển Phú Yên thường xuyên được bồi dưỡng tập huấn, học tập chính trị, huấn luyện quân sự theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trên biển khi xảy ra tình huống.

Hầu hết, lực lượng dân quân biển xác định tốt vai trò, trách nhiệm, vừa vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế, vừa chủ động thông báo tình hình, tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển.

Tại các địa phương, dân quân biển đã phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia ngăn chặn hiệu quả tình trạng đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, xung điện; tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; cứu hộ cứu nạn; làm tốt công tác hòa giải, giải quyết các tranh chấp ngư trường, tung va, mang lưới, góp phần ổn định tình hình trên biển để ngư dân yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc nhấn mạnh, các lực lượng, các ngành, địa phương ven biển cần tập trung rà soát, nắm chắc số lượng phương tiện, lao động hoạt động trên biển để tiếp tục phát triển lực lượng DQTV biển lớn mạnh trên khắp các địa bàn ven biển của tỉnh.

Việc xây dựng lực lượng DQTV biển phải chú ý tính đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo mạnh về tổ chức, vững về chính trị tư tưởng, tăng cường công tác huấn luyện với chương trình, nội dung phù hợp hoạt động sản xuất trên biển của ngư dân.

Đồng thời, chú trọng phát triển Đảng để tạo lực lượng nòng cốt trong DQTV biển. Đặc biệt, tăng cường công tác hiệp đồng, phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và BĐBP tỉnh trong việc xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV biển, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác nắm tình hình, kịp thời đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền vùng biển phụ trách.

Phương Oanh