(VOV) - Cả nước hiện có khoảng 800.000 người thuộc diện hưởng chế độ. Trong đó, số người đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần hơn 250.000 người, với số tiền 1.150 tỷ đồng; và gần 2.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng.

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; và phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của chính sách, được các cấp ngành, nhân dân và đối tượng chính sách ủng hộ cao, có tác động tích cực đến an sinh xã hội và ổn định tình hình ở các địa phương. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, trong quá trình triển khai quyết định 142, việc tổ chức lập hồ sơ, xét duyệt ở cấp xã phường của một số đơn vị-địa phương chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót, gây phiền hà cho đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, tiến độ tổ chức thực hiện, chi trả chế độ còn chậm, việc xét duyệt hồ sơ ở một số tỉnh và quân khu còn để ùn tắc. Về các giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Năm 2010, cấp ủy các cấp phải tập trung chỉ đạo cho tốt viện thực hiện Quyết định. Vừa qua, ở cấp xã còn thực hiện một cách chậm trễ. Sắp tới cần tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác này ở cấp xã. Đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc ở các cấp. Phấn đấu trong năm 2010, phải giải quyết xong các đối tượng thuộc diện hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 142 của Thủ tướng./. Huyền Trang