Ngày 17-6, Bộ Chỉ huy BĐBP và Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Ngoại vụ tỉnh cùng các phòng ban chức năng 2 đơn vị.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả đã đạt đư­ợc trong thực hiện Quy chế phối hợp, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp. Thời gian qua, trên cơ sở Quy chế phối hợp các đơn vị của 2 lực lượng đã tổ chức giao ban định kỳ 14 lần, thông báo trao đổi thông tin được hơn 49 lần; cùng phối hợp giải quyết 35 vụ việc liên quan đến quy chế quản lý biên giới, vi phạm thỏa thuận song phương. Phối hợp chỉ đạo tổ chức trên 1.300 buổi tuyên truyền/63.000 lượt người nghe về 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định thư phân giới cắm mốc; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam. In ấn, phát hành và cấp phát trên 7.000 tờ rơi; 3.000 cuốn lịch; 3.000 cuốn sổ tay biên giới; 100 bộ sách văn bản pháp lý về biên giới lãnh thổ...chỉ đạo tiến hành 18 buổi tuần tra song phương; 14 buổi giới thiệu nhận biết đường biên, mốc quốc giới cho cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân khu vực biên giới.... Trực tiếp phối hợp kiểm tra trên thực địa; giám sát thi công các công trình trên biên giới; kiểm tra, đôn đốc vận động cư dân 02 bên biên giới thực hiện Nghị định thư phân giới cắm mốc và Hiệp định về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến tham gia đã nhấn mạnh những thành tích đã đạt được của 2 cơ quan, đồng thời yêu cầu trên cơ sở kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP và Sở Ngoại vụ tỉnh cần tiếp tục làm tốt hơn công tác phối hợp hoạt động nhất là trong công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về biên giới lãnh thổ; xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới; phối hợp chặt chẽ trong triển khai phát quang đường thông tầm nhìn biên giới và cùng giám sát chặt chẽ việc xây dựng, hoàn thành các công trình trên biên giới.

Bế Hồng C­ương

Email Print Góp ý