(VTC News) - Cục Đường bộ VN yêu cầu thu hồi văn bản do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đưa ra về việc yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải, các loại xe khách muốn vào Hà Nội đều phải được phép của Sở này.