Ngày 31/10/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BTC ngày 09/08/2016 của Bộ Tài chính , Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP. HCM nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/11/2016.

So Giao dich chung khoan TP. HCM co tan Chu tich - Anh 1

Ông Dũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HOSE.

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. HCM được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, Ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP. HCM được giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

Được biết, ông Trần Văn Dũng nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2015. Từ 1/3/2016, ông Dũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HOSE thay cho bà Phan Thị Tường Tâm nghỉ hưu.

Hòa Lộc