“Đã có 1 đồng chí xin chuyển công tác trở về vị trí cũ và 7 đồng chí còn lại xin rút, không nhận nhiệm vụ là phó phòng”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

So co 44 lanh dao o Hai Duong: 8 pho phong xin rut lui - Anh 1

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiều 16/11, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (TP Hà Nội) nêu vấn đề, hiện nay công tác tuyển dụng quy hoạch luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chưa tốt dẫn đến hiện tượng "một người làm quan, cả họ được nhờ" và một cơ quan có đến 44 lãnh đạo trên 46 biên chế. Một bộ phận công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, kém chất lượng, yếu kỷ luật nên để xảy ra hiện tương 3 không: không làm việc vì đùn đẩy. Không làm được việc vì năng lực, trình độ hạn chế; Không muốn làm việc vì ý thức, kỷ luật kém, làm giảm lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước.