(HHT_Online) Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên - Huế công bố sơ bộ kết quả tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn.

- THPT Nguyễn Huệ có điểm chuẩn cao nhất và chỉ lấy thí sinh đậu nguyện vọng 1 là 26,75 (là điểm bình quân với Văn, Toán hệ số 2; Ngoại ngữ hệ số 1 và điểm cộng ưu tiên hoặc khuyến khích). - Điểm chuẩn theo nguyện vọng 1 vào THPT Hai Bà Trưng là 24; điểm theo nguyện vọng 2 là 25,75 trở lên. - Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào THPT Gia Hội là 16,75; vào theo nguyện vọng 2 là 23 điểm trở lên. - Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào THPT Cao Thắng là 13, điểm chuẩn nguyện vọng 2 từ 20,5 trở lên. - Điểm chuẩn vào THPT chất lượng cao Quốc Học khối không chuyên là 7,05 (điểm bình quân tính theo công thức: (Văn + Toán X 2) + Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có)/5). - Trường Quốc Học đã tuyển được 347/320 chi tiêu. Thủ khoa vào trường là Nguyễn Duy Linh, teen THCS Thống Nhất (TP Huế) với điểm xét tuyển là 9,45. * Khối chuyên của trường Quốc Học tuyển 275/300 chỉ tiêu, điểm chuẩn cụ thể như sau: + Chuyên toán 7,25, thủ khoa bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Quảng Điền) và Hoàng Duy Nhất (Quảng Bình). + Chuyên lý 6,3, thủ khoa đạt 9,15 điểm là bạn Trương Tất Nhật Minh (TP Huế). + Chuyên hóa điểm chuẩn là 7,35, thủ khoa 8,95 điểm là bạn Nguyễn Bảo Vi (TP Huế). + Chuyên văn điểm chuẩn 6,45, thủ khoa 8,5 điểm là bạn Phạm Thị Thùy Linh (Quảng Bình). + Chuyên sử điểm chuẩn 5,5, thủ khoa 8,1 điểm là bạn Đoàn Thị Hương Ly (huyện Phú Vang). + Chuyên địa điểm chuẩn là 6,0; thủ khoa 7,5 điểm là bạn Nguyễn Hữu Hoàng Long (TP Huế). + Chuyên tin điểm chuẩn là 6,6, thủ khoa 9,2 là bạn Tô Hữu Quân (TP Huế). + Chuyên Anh văn điểm chuẩn là 7,45 thủ khoa 8,9 điểm là bạn Nguyễn Ái Nhi (TP Huế). + Chuyên Pháp văn điểm chuẩn 6,95, thủ khoa 8,65 có hai bạn đồng điểm là Nguyễn Thị Thanh Hiền và Dương Thu Hiền (TP Huế). Tùng Dương (Nguồn: Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế) - THPT Nguyễn Huệ có điểm chuẩn cao nhất và chỉ lấy thí sinh đậu nguyện vọng 1 là 26,75 (là điểm bình quân với Văn, Toán hệ số 2; Ngoại ngữ hệ số 1 và điểm cộng ưu tiên hoặc khuyến khích). - Điểm chuẩn theo nguyện vọng 1 vào THPT Hai Bà Trưng là 24; điểm theo nguyện vọng 2 là 25,75 trở lên. - Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào THPT Gia Hội là 16,75; vào theo nguyện vọng 2 là 23 điểm trở lên. - Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào THPT Cao Thắng là 13, điểm chuẩn nguyện vọng 2 từ 20,5 trở lên. - Điểm chuẩn vào THPT chất lượng cao Quốc Học khối không chuyên là 7,05 (điểm bình quân tính theo công thức: (Văn + Toán X 2) + Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có)/5). - Trường Quốc Học đã tuyển được 347/320 chi tiêu. Thủ khoa vào trường là Nguyễn Duy Linh, teen THCS Thống Nhất (TP Huế) với điểm xét tuyển là 9,45. * Khối chuyên của trường Quốc Học tuyển 275/300 chỉ tiêu, điểm chuẩn cụ thể như sau: + Chuyên toán 7,25, thủ khoa bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Quảng Điền) và Hoàng Duy Nhất (Quảng Bình). + Chuyên lý 6,3, thủ khoa đạt 9,15 điểm là bạn Trương Tất Nhật Minh (TP Huế). + Chuyên hóa điểm chuẩn là 7,35, thủ khoa 8,95 điểm là bạn Nguyễn Bảo Vi (TP Huế). + Chuyên văn điểm chuẩn 6,45, thủ khoa 8,5 điểm là bạn Phạm Thị Thùy Linh (Quảng Bình). + Chuyên sử điểm chuẩn 5,5, thủ khoa 8,1 điểm là bạn Đoàn Thị Hương Ly (huyện Phú Vang). + Chuyên địa điểm chuẩn là 6,0; thủ khoa 7,5 điểm là bạn Nguyễn Hữu Hoàng Long (TP Huế). + Chuyên tin điểm chuẩn là 6,6, thủ khoa 9,2 là bạn Tô Hữu Quân (TP Huế). + Chuyên Anh văn điểm chuẩn là 7,45 thủ khoa 8,9 điểm là bạn Nguyễn Ái Nhi (TP Huế). + Chuyên Pháp văn điểm chuẩn 6,95, thủ khoa 8,65 có hai bạn đồng điểm là Nguyễn Thị Thanh Hiền và Dương Thu Hiền (TP Huế). Tùng Dương (Nguồn: Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế)