Ông Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên HĐQT CTCP Sông Đà 10.1 (HNX: SNG) đăng ký bán hết 7,200 cp từ ngày 15/11 đến 13/12 để phục vụ tiêu dùng cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bảy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SNG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,200 CP (tỷ lệ 0.16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ tiêu dùng cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/11/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/12/2013.

HNX