Mới đây, công ty Cổ phần Chứng khoán doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam- SME Securities đã chính thức khai trương chi nhánh tại 11 Bến Chương Dương- Quận 1- TPHCM.