CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 12,5 triệu cp với giá 18.000 đồng/cp.

Thời gian chào bán tính từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán đến trước ngày 31/03/2017.

Hiện có 3 nhà đầu tư chiến lược dự kiến được chào bán gồm Tập đoàn Hanwa - Nhật Bản (chào bán hơn 6,9 triệu cp), Nguyễn Cẩm Hà (hơn 2,1 triệu cp) và Nguyễn Thị Ngọc Loan (hơn 3,4 triệu cp).

Ngoài ra, để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỷ lệ đăng ký trong đợt chào bán riêng lẻ mà không vượt tỷ lệ quy định, HĐQT SMC đã thông qua việc phong tỏa 32,52% tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài, thời gian phong tỏa tính từ khi nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN.

Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49% là khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Diễn biến giá SMC trong 3 tháng gần đây

SMC: Du kien chao ban rieng le 12,5 trieu cp voi gia 18.000 dong/cp - Anh 1