CTCP Đầu tư Thương Mại SMC (SMC) vừa Nghị Quyết triển khai chi tiết phương án cháo bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, thời gian chào bán dự kiến là từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán đến trước ngày 31/3/2017.

Giá chào bán dự kiến là 18.000 đồng/cổ phiếu. So với giá cổ phiếu SMC trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016 là 24.300 đồng, giá chào bán thấp hơn khoảng 25%.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu lần này thành công, SMC dự kiến thu về 225 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Được biết, Hanwa Co,.Ltd – Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản), bà Nguyễn Cẩm Hà và Nguyễn Thị Ngọc Loan dự kiến là ba nhà đầu tư chiến lược trong đợt chào bán này với số lượng cổ phần dự kiến chào bán lần lượt là hơn 6,9 triệu cổ phiếu, hơn 2,1 triệu cổ phiếu và hơn 3,4 triệu cổ phiếu.

SMC: Chao ban 12,5 trieu co phieu voi gia 18.000 dong/cp - Anh 1

Cùng với đó, nhằm đảm bảo cho các nhà đầu tư nước ngoài mua đủ tỷ lệ đăng ký trong đợt chào bán riêng lẻ mà không vượt quá quy định, SMC cũng dự kiến phong tỏa 32,52% tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu SMC đạt hơn 6.556,3 tỷ đồng, hoàn thành hơn 64,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 288,4 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra.

Ngọc Đỗ