(ATPvietnam.com) -CTCP Đầu tư - Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông báo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2008.