Dịch vụ truyền hình băng thông rộng sẽ được phát triển bởi Skype và được ra mắt vào năm tới. Khoảng 6.000 người đã test dịch vụ này thông qua dự án có tên gọi là Venice.