4 sinh viên là Nguyễn Huyền Trang (1986), thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; Nguyễn Mai Phương (1986), Vũ Hoàng Dương (1987) cùng thuộc Đại học Ngoại thương Hà Nội; Nguyễn Thanh Thùy (1986) thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) đã được lựa chọn để tham dự diễn đàn Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 9 (HYLI 9) được tổ chức tại Jarkarta, Indonesia (7.7 - 11.7).