Nhiều sinh viên trường cao đẳng kinh tế - công nghiệp Hà Nội vô cùng bức xúc tố trường ép đi thực tế không đúng chuyên ngành và làm như công nhân thời vụ tại công ty Samsung Thái Nguyên.

Em H.H.T, sinh viên năm thứ 3, khoa kế toán tổng hợp (trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội) phản ánh với PV báo Người Đưa Tin về việc nhà trường yêu cầu, tất cả sinh viên năm thứ 3 (năm cuối) đi thực tập 10 tuần, trong đó phải trải nghiệm thực tế 6 tuần tại công Ty Samsung Thái Nguyên, 4 tuần còn lại thích đi thực tập ở đâu thì tùy sinh viên chọn.

Phong Lâm