(BVPL) - Chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân của RMIT Việt Nam vừa được thiết kế lại và ra mắt với tên gọi Chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+. Cùng với các môn học chính khóa, chương trình sẽ giúp sinh viên phát triển đúng kỹ năng để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng tương lai, đồng thời biến hoài bão của bản thân thành hiện thực.

Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Gael McDonald tin rằng những kỹ năng giúp nâng cao khả năng được tuyển dụng tích lũy được qua chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ sẽ chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng với cuộc sống và công việc sau thời gian học đại học.

Giáo sư nói: “Nhà tuyển dụng tương lai không chỉ cần những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về một ngành cụ thể, mà cần những nhân viên có kỹ năng mềm để giao tiếp, hợp tác và thương lượng hiệu quả trong thế giới thay đổi nhanh chóng của thế kỉ 21. Chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ là một phần trong những nỗ lực của trường nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng giúp tạo khác biệt cho tương lai các em”.

Sinh vien RMIT Viet Nam tich luy nang luc canh tranh - Anh 1

Lớp học kỹ năng xây dựng các mối quan hệ

Chương trình mới tập trung giúp đỡ sinh viên phát triển năm nhóm kỹ năng trở thành người tư duy sáng tạo, người tự tin giao tiếp, thành viên tích cực trong môi trường đa văn hóa, lãnh đạo có đạo đức và người thành thạo trong hoạch định sự nghiệp.

Để đủ chuẩn có được chứng chỉ hoàn thành chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ và được ghi nhận vào bảng điểm tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành mười trải nghiệm học tập (hai cho mỗi nhóm kỹ năng) trong thời gian học tại RMIT Việt Nam.

Sinh vien RMIT Viet Nam tich luy nang luc canh tranh - Anh 2

Lớp học về vượt qua rào cản văn hóa

Trong chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+, sinh viên có thể dùng kinh nghiệm lãnh đạo CLB hoặc các hoạt động khác – bên cạnh các lớp học chuyên đề chính thức của chương trình – để xây dựng kỹ năng giúp tăng khả năng được tuyển dụng và đủ chuẩn cho chương trình.

Sau mỗi phần xây dựng kỹ năng - có thể là lớp học chuyên để, khóa học trực tuyến hay hoạt động lãnh đạo đội nhóm thực sự - sinh viên phải nộp một đoạn tự luận và bằng chứng thể hiện bằng văn bản để xin xác nhận đã tích lũy được một kỹ năng mới.

Mỗi học kỳ chương trình sẽ có chủ đề khác nhau. Học kỳ này, chương trình sẽ theo chủ đề Mối quan hệ ý nghĩa với hàng loạt buổi học gồm xây dựng tự tin, xây dựng mối quan hệ trong công việc, giải quyết vấn đề phức tạp trong nhóm, và một số lớp khác. Chương trình học kỳ này còn tạo cơ hội cho sinh viên tham dự một buổi giao lưu kết nối và chương trình truyền hình của kênh FBNC.

Thu Thủy