Hanoinet - 40 triệu là số tiền mà SV các trường: Thủy Lợi, Công đoàn, Học viện tài chính kế toán, Học viện hành chính Quốc gia, ĐH Hà Nội quyên góp được từ chương trình nghệ thuật "Có một tấm lòng"