Mùa kỷ yếu ùa về, sinh viên lớp D9BH2 khoa Bảo hiểm trường ĐH Lao động Xã hội cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc đẹp tuyệt vời.

Trước khi những “mùa chia tay” tới, các sinh viên lớp D9BH2 khoa Bảo hiểm đã cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất:

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 1

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 2

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 3

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 4

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 5

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 6

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 7

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 8

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 9

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 10

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 11

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 12

Sinh vien DH Lao dong Xa hoi rang ro trong bo anh ky yeu - Anh 13

Hoàng Thanh