Đó là một trong những lời khuyên của sinh viên năm ba với các bạn trẻ vừa trúng tuyển vào đại học.

'Sinh vien dai hoc can tranh xa da cap' - Anh 1

Lan Anh - Duy Anh