PN - Hỏi: Tôi làm kế toán tại một công ty. Trước đây, tôi đã kết hôn và sinh được một con, sau đó thì vợ chồng chia tay. Tôi kết hôn lần hai và sinh thêm một cháu nữa.

Do bị vỡ kế hoạch, hiện tôi đã sinh thêm con thứ ba. Khi nghỉ sinh, tôi có xin phép và yêu cầu được hưởng chế độ trợ cấp thai sản nhưng công ty không đồng ý vì tôi sinh con thứ ba. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng không?

Ngọc Loan (Q.9)

Trả lời: Theo điều 14, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội đủ sáu tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Luật Bảo hiểm xã hội không quy định số lần sinh để hưởng chế độ mà chỉ quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ xét hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, dù là lần sinh con thứ ba nhưng nếu bạn có đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định thì bạn vẫn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Nếu công ty không làm thủ tục cho bạn hưởng chế độ thai sản với lý do bạn sinh con thứ ba là không đúng quy định của pháp luật.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên
(Đoàn Luật sư TP.HCM)