Singapore được xem là địa điểm hợp lý nhất cho việc mở sàn giao dịch gạo kỳ hạn do đáp ứng được nhiều tiêu chí trong kinh doanh gạo.

Trước đó, trong năm 2010, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) và các quốc gia ASEAN đề xuất thiết lập một sàn giao dịch gạo kỳ hạn quốc tế tại Singapore do quốc đảo này là trung tâm của khu vực nhưng lại không sản xuất gạo thương phẩm nên được xem là trung lập cả về chính trị lẫn thương mại.

Theo Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế, với quy mô kinh tế khoảng 160 tỷ USD, Singapore có đủ điều kiện để thực hiện được dự án này.

Việc mở một sàn giao dịch gạo kỳ hạn tại Singapore sẽ giúp ổn định giá gạo trong khu vực, các chuyên gia kinh tế nhận xét.

Hiện tại, khu vực Nam Á và Đông Nam Á chưa có sàn giao dịch gạo nào ngoại trừ tại Thái Lan, mặc dù cả hai khu vực này đều tập trung những nhà sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu trong khu vực.

Một số chuyên gia cho rằng kim ngạch trao đổi gạo quốc tế hạn hẹp là nguyên nhân chính hạn chế cơ hội phát triển sàn giao dịch gạo. Hiện nay kim ngạch mậu dịch gạo còn thấp so với những mặt hàng lương thực khác như bắp, lúa mì, trong khi chất lượng và chủng loại rất đa dạng, khác biệt giữa vùng này với vùng khác, khiến cho việc lập sàn giao dịch gạo gặp khó khăn.

Những người ủng hộ việc lập sàn giao dịch gạo lại cho rằng có thể giao dịch gạo kỳ hạn trong khu vực và nên bắt đầu với các loại gạo có chất lượng cao.

Nguồn Sở Công thương Long An