CTCP Xây Dựng 565 (HNX: NSN) đã bán ròng 887,500 cp CTCP Đầu tư Hạ tầng BĐS Sài Gòn (HOSE: SII), giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.99% và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 16/01.

Sau giao dịch, Xây dựng 565 nắm 1,997,760 cp, ứng với tỷ lệ sở hữu giảm từ 7.21% xuống 4.99%.