Siêu trăng lớn nhất trong 100 năm qua đã được người dân nhiều nơi trên thế giới chứng kiến và qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, siêu trăng lại càng trở nên huyền ảo hơn.

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 1

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 2

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 3

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 4

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 5

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 6

Siêu trăng ở New York. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 7

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 8

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 9

Siêu trăng ở San Francisco. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 10

Siêu trăng ở Italy. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 11

Siêu trăng ở Campuchia. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 12

Siêu trăng ở Dubai. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)

Sieu trang ma mi qua ong kinh cua cac nhiep anh gia the gioi - Anh 13

Siêu trăng ở Thượng Hải. (Nguồn: thecreatorsproject.vice.com)