Trong nửa đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt 4.067 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ông lớn này thu lãi hơn 22 tỷ đồng.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vừa mới công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, nửa năm qua, SCIC đạt 5.751 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh với chi phí hoạt động chỉ 1.185 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt hơn 4.566 tỷ đồng.

Do là một siêu tổng công tỷ quản lý hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà nước tại doanh nghiệp nên SCIC không phải vay ngân hàng bất kỳ đồng nào vì vậy doanh nghiệp đã không chịu bất cứ khoản chi phí tài chính nào.

Sieu Tong cong ty SCIC lai hon 22 ty dong moi ngay - Anh 1

Ảnh minh họa.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí hoạt động, SCIC đạt lãi ròng hợp nhất gần 4.067 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng đáng kể so với kết quả 3.484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015, tức tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản hợp nhất của SCIC đạt 71.877 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 38.732 tỷ đồng và tài sản dài hạn gần 33.145 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phần tài sản là các khoản đầu tư tài chính, với tổng giá trị hơn 68.000 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của SCIC cuối tháng 6/2016 đạt gần 36.577 tỷ đồng, trong đó khoản mục lợi nhuận chưa phấn phối đạt gần 1.531 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với thời điểm đầu năm 2016.

Mới đây, SCIC cho biết đang xúc tiến việc bán 9% vốn của nhà nước tại CTCP Sữa Việt Nam - VInamilk (HOSE: VNM) và quyết tâm kết thúc giao dịch trong năm nay.

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, SCIC đã lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là liên danh tư vấn gồm: Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital), trong đó Morgan Stanley là tư vấn đứng đầu Liên danh.

VĂN HUY