Phóng khoáng và nữ tính, đó là ấn tượng đầu tiên về Paolla Rahmeier