Hai Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại tệ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 2.5.2012. Thông tư 03 quy định ngân hàng chỉ cho vay USD nếu doanh nghiệp chứng minh có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ. Còn thông tư 07 quy định, kể từ ngày 2.5.2012 tổng trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng không được vượt quá +/-20% vốn tự có. Mức trước đó là +/-30%. Hai thông tư này nằm trong nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước chống lại đầu cơ, chuyển đổi vốn trong hệ thống, gây bất lợi cho tỉ giá. Ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, cho biết: “Nếu nói doanh nghiệp nhập khẩu có nguồn thu ngoại tệ thì chỉ có công ty gia công hoặc có vốn đầu tư nước ngoài và đa số các công ty này đều sử dụng dịch vụ của ngân hàng nước ngoài”.