(TBKTSG Online) - Quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới có giá trị không quá hai triệu đồng/1 người/1 ngày/1 lượt sắp tới sẽ không còn nữa.

Quang Chung

Khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cận kề vùng biên giới Trung Quốc. Ảnh: Thanh Tao.

Đây là một trong các nội dung tại "Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254 (2006) của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới" vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện.

Theo điều 5.2 Quyết định 254, “hàng hóa nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới được sản xuất từ nước có chung biên giới được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/1 người/1 ngày/1 lượt”.

Tuy nhiên, theo một quan chức của Bộ Tài chính, quy định tạo thuận lợi cho cư dân vùng biên giới trao đổi hàng hóa này đã bị một số đối tượng lợi dụng (trốn thuế), nhất là khu vực biên giới phía Bắc. Vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định này theo hướng… siết chặt hoạt động thương mại biên giới.

Cụ thể, dự thảo quy định, đối với hàng hóa mua về Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi của hộ cư dân biên giới thì “hộ cư dân biên giới được miễn thuế với trị giá không quá 2.000.000 (hai triệu) đồng/1 hộ và không quá 04 (bốn) lần/1 tháng đối với những loại hàng hóa phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của hộ cư dân biên giới” - quy định (i).

Đối với phần trị giá hàng hóa vượt mức miễn thuế như quy định (i) và hàng hóa hộ cư dân biên giới mua theo quy định (i) nhưng không sử dụng trực tiếp cho đời sống sản xuất của hộ cư dân biên giới mà bán lại cho những đối tượng khác thì phải chịu thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, hàng hóa mua, bán, trao đổi của hộ cư dân biên giới được miễn thuế để phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của hộ cư dân biên giới; trường hợp hàng hóa đã được miễn thuế mà không sử dụng, sử dụng không hết đem bán, kinh doanh thì phải kê khai nộp đủ thuế đã được miễn (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng...); trường hợp không kê khai nộp thuế mà bị phát hiện thì bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Xem thêm:

- Buôn lậu qua cửa khẩu tăng mạnh

- Buôn bán tiểu ngạch với Trung Quốc: Lợi bất cập hại