Hôm qua, toàn bộ người dân Hàn Quốc hồi hộp dõi theo các sĩ tử bước vào kì thi đại học hằng năm, một cửa ải quan trọng trong đời.