Lindsay Lohan và Samantha Ronson tưởng chừng như sẽ mãi chia tay nhưng cuối cùng cũng có ngày hội ngộ....