Dự kiến từ ngày 21.4 đến 21.5, ông Bạch Thái Dũng- thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ CTCP Hàng Hải Sài Gòn (SHC) sẽ thực hiện giao dịch mua 5.660 CP của Cty này theo phương thức khớp lệnh, nâng tổng số CP nắm giữ của thành viên này lên 39.004 CP (chiếm 1,3%).