Ngân hàng SHB vừa chính thức đưa vào hoạt động thêm 03 phòng giao dịch: một tại Hà Nội và 2 phòng giao dịch tại thành phố Đà Nẵng, nâng tổng số phòng giao dịch lên gần 40 điểm. Mục tiêu đến năm 2010 của SHB là mở rộng mạng lưới lên 300 điểm trên toàn quốc.