Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 12,1%. Lợi nhuận trước thuế tăng 8,6% so với cùng kỳ.

SHB lai 9 thang dat 789 ty dong, toc do huy dong von vuot xa cho vay - Anh 1

Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của NHNN đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trường I đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng dư nợ toàn hàng đạt hơn 147.340 tỷ đồng - tăng 12,1% so với cuối năm 2015. SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro với tổng dự phòng tính đến 30/9/2016 đạt 2.600 tỷ đồng.

Đến 30/9/2016, Ngân hàng cũng đã tiến hành thu hồi được hơn 1.520 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu 2,25% (dưới 3% theo quy định của NHNN).

Trong năm 2016, SHB đã khai trương hoạt động 2 Ngân hàng 100% tại Lào (1/2016) và tại Campuchia (9/2016) nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới.

Theo SHB, kế hoạch SHB nhận sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Vietel (VVF) đang được thực hiện. Giữa tháng 9/2016, NHNN đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc SHB nhận sáp nhập VVF và thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Dự kiến sau khi được chấp thuận chính thức từ NHNN trong quý IV/2016, SHB sẽ hoàn thiện các thủ tục để chính thức thành lập Công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn của SHB, có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng qua đó có thể tham gia mảng tín dụng tiêu dùng với nhu cầu lớn hiện nay.