Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2010 có kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. Theo đó, tổng tài sản là 51.033 tỷ đồng; vốn điều lệ gần 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng trên 657 tỷ đồng.

Trong năm 2010, SHB đã vinh dự trở thành Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được trao danh hiệu "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2010" do Tạp chí The Banker (Anh) thuộc tập đoàn Finance Time trao tặng.