24H.COM.VN - Những bộ phim của Sharon Stone sẽ bị cấm vận ở Trung Quốc và Hồng Kông sau một lời bình luận “nhỡ lời” của cô về vụ động đất vừa qua tại Tứ Xuyên!