(NDH) Ngày 03/10/2014, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN - HNX) sẽ thực hiện trả cổ tức lần 3 năm 2013 và cổ tức lần 1 năm 2014, với tỷ lệ 9%/mệnh giá (900 đồng/ cổ phiếu).

Theo đó, SFN sẽ thực hiện trả cổ tức lần 3 năm 2013, với tỷ lệ 1% và trả cổ tức lần 1 năm 2014, với tỷ lệ 8%.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 16/09/2014.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SFN bình quân dao động trong biên độ 14.600 – 16.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.264 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 19,6 triệu đồng/phiên.

Bình Minh - NDH