(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (mã SFI - HOSE).

Cụ thể, từ ngày 20/4 - 20/5, ông Nguyễn Hoàng Anh, cổ đông lớn của SFI. đăng ký mua 250.000 cổ phiếu SFI.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Phương thức giao dịch dự kiến qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu mua bán thành công, số lượng cổ phiếu ông Hoàng Anh sẽ nắm giữ là 666.789 cổ phiếu.