HoSE thông báo, ngày 2.3 tới là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (mã CK: SFC). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26.2.