Mảng Bán lẻ, Hàng tiêu dùng và Giáo dục/Đào tạo dẫn đầu về trả lưong trong quý 3/2016.

Sep o Sai Gon co the nhan luong cao nhat 195 trieu dong/thang - Anh 1

Báo cáo mới nhất của Navigos search cho thấy, trong quý 3/2016, nhiều vị trí nhân sự cấp trung và cấp cao được trả lương cao nhất. Mức giao động từ 100 triệu đồng/tháng đến 195 triệu đồng/tháng.

Dẫn đầu được nhận lương cao nhất là nhân sự mảng bán lẻ, hàng tiêu dùng và giáo dục/đào tạo. Phần lớn đây là các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu so với quý trước, mức lương được trả cao nhất cho các vị trí nhân sự cao cấp quý 3 khá thấp.

Trong quý 2/2016, vị trí có mức lương cao nhất được trả cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực sản xuất tại TP HCM là 240 triệu đồng/tháng. Các vị trí tiếp theo lần lượt với mức lương 200 triệu và 195 triệu thuộc về các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực dệt may và hàng tiêu dùng.

Tại Hà Nội, mức lương cao nhất được trả cho vị trí quản lý cấp cao trong một công ty thuộc lĩnh vực tài chính. Còn trong top 10 vị trí được trả lương cao nhất trong quý này có một vị trí nhân sự cấp cao thuộc lĩnh vực bất động sản với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Mỹ Lan

Theo Trí Thức Trẻ