Chưa có vị sếp nào lại chăm lo tới đời sống nhân viên như ông chủ này, hỗ trợ cả tiền đi mua bao cao su và nuôi bồ nhí. Và cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi "bún chửi" lại được lên truyền hình Mỹ.

Sep ho tro tien nuoi bo va bai chui cua ba ban bun - Anh 1

Sếp hỗ trợ tiền nuôi bồ và bài chửi của bà bán bún

Sếp hỗ trợ tiền nuôi bồ nhí và bài chửi của bà bán bún

theo Thế giới trẻ