Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc đưa chương trình “Sử dụng an toàn xe đạp” vào giảng dạy trong 77 trường tiểu học của thành phố từ tháng 4.2009.