CTCP Chứng khoán Đông Nam Á (SeASecurities) thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, HĐQT công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch đối với ông Lê Hữu Báu và bà Nguyễn Thị Nga từ ngày 21/11. Đồng thời bổ nhiệm bà Khúc Thị Quỳnh Lâm làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện mới theo pháp luật. Bà Vũ Thị Lan làm Ủy viên HĐQT.

Trước đó, bà Khúc Thị Huỳnh Lâm là Phó Chủ tịch công ty, đồng thời là Phó TGĐ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeABank , ngân hàng mẹ).

Như vậy, với việc bổ sung bà Vũ Thị Lan, HĐQT 2012 – 2016 của SeASecurities bao gồm bà Khúc Thị Quỳnh Lâm (Chủ tịch), bà Nguyễn Thị Nga, ông Lê Hữu Báu, ông Lê Văn Chí, ông Đoàn Văn Tiến va bà Vũ Thị Lan. Phần lớn các thành viên này đều đến từ SeABank.

Được biết, bà Nguyễn Thị Nga hiện là Chủ tịch HĐQT của SeABank và ông Lê Hữu Báu là Ủy viên HĐQT của ngân hàng này.

Như vậy, với việc bổ sung bà Vũ Thị Lan, HĐQT 2012 – 2016 của SeASecurities bao gồm bà Khúc Thị Quỳnh Lâm (Chủ tịch), bà Nguyễn Thị Nga, ông Lê Hữu Báu, ông Lê Văn Chí, ông Đoàn Văn Tiến va bà Vũ Thị Lan. Phần lớn các thành viên này đều đến từ SeABank.

Được biết, bà Nguyễn Thị Nga hiện là Chủ tịch HĐQT của SeABank và ông Lê Hữu Báu là Ủy viên HĐQT của ngân hàng này.