Hanoinet - Kể từ ngày 15/2/2008, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank chính thức tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đối với tiền VND và USD trên toàn hệ thống SeABank.