Sáng 8-11, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM để bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hải quan.

Se xay dung mo hinh ket noi thong tin phuc vu quan ly hai quan - Anh 1

Quang cảnh cuộc họp.

Kế hoạch được đưa ra đối với công tác quản lý Nhà nước về hải quan trong thời gian tới là xây dựng mô hình kết nối thông tin để phục vụ công tác quản lý.

Theo ý kiến của đại diện các đơn vị tại cuộc họp, hiện nay các quy định pháp luật về hải quan đã rất rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của cơ quan Hải quan trong việc quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; cơ quan Hải quan cũng đã xây dựng các hệ thống thông tin khá đầy đủ để quản lý nhưng các hệ thống quản lý chưa có sự liên kết, đồng bộ. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý.

Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình kết nối thông tin để phục vụ quản lý hải quan không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát mà còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa nhờ tốc độ xử lý thông tin dữ liệu nhanh chóng của cơ quan Hải quan.

Các nội dung được bàn thảo tại cuộc họp tập trung vào bài toán, giải pháp công nghệ để quản lý hải quan đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất; công tác giám sát hải quan tại các cảng biển, cửa khẩu. Hiện tại công tác giám sát tại các cảng biển, cửa khẩu hàng không đang được Tổng cục Hải quan tích cực phối hợp với Hải quan địa phương triển khai thông qua việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan.

Vấn đề cần giải quyết là xây dựng hệ thống phối hợp giám sát với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của các cảng trên cả nước không đồng bộ.

Trong công tác quản lý hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, mô hình quản lý thời gian gần đây có nhiều thay đổi nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (như việc miễn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu, bỏ quy định quản lý định mức đối với nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, gia công thay bằng việc báo cáo quyết toán theo năm tài chính), tuy nhiên, cơ quan Hải quan lại thiếu công cụ quản lý.

Trước yêu cầu đó, có quan Hải quan sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu, quy định rõ những chỉ tiêu thông tin doanh nghiệp phải cung cấp trên hệ thống. Những thông tin đó có thể sử dụng để phân tích, đánh giá, theo dõi doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát quy trình thực hiện nghiệp vụ của công chức Hải quan.

Trước những vấn đề đặt ra trong yêu cầu quản lý, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thiết kế tổng thể mô hình kết nối liên thông trên cơ sở tận dụng các chương trình, hệ thống hiện có, nâng cấp, làm mới. Mô hình này kết nối mật thiết với hệ thống thông quan cũng như các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.

Để xây dựng được mô hình quản lý điện tử tập trung, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Vụ Pháp chế) khảo sát thực tế tại địa phương. Nắm bắt việc thực hiện các quy định pháp luật, các quy trình nghiệp vụ gắn với hoạt động nghiệp vụ, XNK tại địa phương; xác định quy định pháp luật, quy trình cần phải sửa đổi để phù hợp với định hướng chung.

Riêng đối với hàng sản xuất xuất khẩu, gia công, chế xuất, Tổng cục trưởng giao Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan khảo sát thực tế, viết quy trình quản lý mới phù hợp với yêu cầu quản lý, thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các yêu cầu mà cơ quan Hải quan đưa ra.

N.Linh