(HQ Online)- Ông Nguyễn Ngọc Vũ- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính- Bộ GD-ĐT cho biết, trong thời gian tới sẽ thực hiện giảm dần sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước đối với những ngành nghề đào tạo có khả năng xã hội hóa cao như Kinh tế, Tài chính, Luật...

Ảnh minh họa. Ảnh:DN.

"Cụ thể: Đối với các ngành này, các cơ sở đào tạo tự xác định mức thu học phí, đa dạng hóa các nguồn thu của cơ sở đào tạo, tiến tới tự đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo từ nguồn thu học phí, các nguồn thu về nghiên cứu khoa học. Dự kiến mức học phí cho các nhóm ngành trên sẽ tăng dần từ năm học 2012 đến 2016 với giao động khoảng 50- 90%", ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết thêm.

Phát biểu tại Hội nghị Kế hoạch ngân sách 2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, ông Nguyễn Trường Giang- Phó vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp- Bộ Tài chính cho biết: Bên cạnh biện pháp hành chính, để giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế cần có sự phối hợp của biện pháp tài chính. Chẳng hạn như sinh viên kinh tế- tài chính phải chấp nhận mức học phí cao. Ví dụ học phí tính đủ trên đầu sinh viên là 10 triệu đồng, sinh viên bình thường chỉ phải đóng 4 triệu đồng, còn lại được hỗ trợ, nhưng riêng với sinh viên kinh tế sẽ phải đóng đủ mức 10 triệu đồng.

Trong Kế hoạch ngân sách 2013, Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, thời gian tới, đối với những ngành nghề đào tạo ít có khả năng xã hội hóa cao mà Nhà nước cần đào tạo như các ngành sư phạm, kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, nông lâm ngư, nghệ thuật... Nhà nước sẽ thực hiện đặt hàng bằng việc cấp kinh phí trên cơ sở tính đủ chi phí đào tạo và có cơ chế sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tránh lãng phí.

Đối với các hoạt động đào tạo cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu xã hội, trường được quyết định mức thu giá dịch vụ trên cơ sở tính đủ các chi phí cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Các cơ sở đào tạo ngắn hạn phải chịu trách nhiệm trong việc đáp ứng các tiêu chí chất lượng đào tạo theo quy định và giải trình trước xã hội về chất lượng đào tạo và công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính.

Dương Ngân