Cầu Rạch Miễu có vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bến Tre gắn kết với toàn vùng.