Hanoinet - Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL) 32, có tổng chiều dài 27 km (đoạn Nhổn - Sơn Tây), được Bộ GTVT phê duyệt từ năm 2003 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và giao cho Sở GTVT làm chủ đầu tư.